Nyheter – september 2023
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – juli 2020
Nyheter – februari 2020
Nyheter – november 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – april 2018
Nyheter – januari 2018
Nyheter – oktober 2017

Ska vi skapa en enbacke med äng intill badviken?

Publicerad fredag 1 sep 2017, 23:35

Innan Staveströms fritidshusområde byggdes var det en äng, där kor betade, ovanför badviken.
Det finns kvar lite blommor från den tiden i vårt område och längs diken och bland enbuskarna i badviken.
Badviken fanns inte då. Det växte vass där. Lupiner, som är vackra men invasiva och tar död på andra växter, har brett ut sig runt helikopterplattan.
(Lupiner står numera på EUs svarta lista över växter som brer ut sig på inhemska växters bekostnad).

Området i badviken har delvis växt igen. Tanken inom tomtföreningens styrelse är att tunna ur bland träden i badviksområdet och att utöka gräsytorna.
Jorden runt helikopterplattan ska grävas upp och med den lupiner och buskar och annat.

Mer detaljerad information om förslaget finns i ett dokument under "Stadgar och underhåll".

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.