Nyheter – september 2023
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – juli 2020
Nyheter – februari 2020
Nyheter – november 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – april 2018
Nyheter – januari 2018
Nyheter – oktober 2017

Artikel till Skärgårdstrafikanten - av Sanna Blidholm

Publicerad måndag 11 dec 2017, 21:58

Om du åker med Waxholmsbåten från Strömkajen i Stockholm mot Husarö går båten efter att ha passerat Grinda in till bryggan vid Staveström, om passagerare som ska lämnas av eller hämtas upp. Staveström är ett litet stugområde på Ljusterös sydostspets. Området administreras av Staveströms tomtägareförening och består idag av ett 40-tal fastigheter. Tillsammans ser man till skötseln av de gemensamma vägarna, badstranden, bryggorna för de privata båtarna, helikopterlandningsplattan och sist – men inte minst – den egna vaxholmsbåtsbryggan. Numera finns det förstås även vägförbindelse till området, via färjetrafiken mellan Östanå och Ljusterö färjeläge, men under en lång tid var båt det enda färdmedlet om man ville ta sig till Staveström. Vaxholmsbolagets båtar är dock fortfarande idag en fantastisk möjlighet för både boende och gäster att på ett enkelt och trevligt sätt ta sig från centrala Stockholm till stugan i Staveström.

De första sommargästerna kom till Staveström redan under 1800-talets senare hälft, då ångbåtarna började trafikera Stockholms skärgård och gjorde den mer tillgänglig. Först bodde dessa som hyresgäster hos den bofasta befolkningen i området eller spenderade sommaren på det lilla pensionat som då fanns här på Strömudden. Pensionatsverksamheten bedrevs under ca 15 år från slutet av 20-talet fram till 40-talet, då ransoneringarna under andra världskriget gjorde det svårt att stå för mathållningen. Hos Tora på pensionatet fick man logi, tre mål mat, kaffe två gånger om dagen för 5 kr/dag! Linneservetter, dukar, sängkläder tvättades i bykstugen, som då var placerad vid Örsöströmmen, men som nu flyttats och tjänstgör som väntkur för Vaxholmsbåten.

I Staveström har det funnits en ångbåtsbrygga på samma plats sedan 1926 då Waxholm II trafikerade bryggan första gången den 27 maj. Det råder ingen tvekan om att bryggan varit till stor glädje och nytta för tomtägarföreningen och dess medlemmar under årens lopp, men den har också gett en del ekonomiskt huvudbry för en så pass liten förening med ständiga reparationer och förbättringsarbeten. Den senaste ombyggnaden genomfördes 2013 och betalades genom försäljning av tre avstyckade tomter. Den nya, moderna bryggan uppfyller Waxholmsbolagets önskemål i alla avseenden och det ska nu förhoppningsvis inte behövas några större åtgärder de kommande 40-50 åren.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.