Nyheter – september 2023
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – juli 2020
Nyheter – februari 2020
Nyheter – november 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – april 2018
Nyheter – januari 2018
Nyheter – oktober 2017

Extrastämma tisdagen den 22 augusti 2017 kl. 19.00

Publicerad fredag 21 jul 2017, 12:22

Medlemmarna i Staveströms Tomtägareförening upa kallas härmed till extrastämma tisdagen den 22 augusti 2017 kl. 19.00.
Plats: Smidesvägen 12, Solna, T-bana och pendeltåg till Sundbyberg C
.

§ 6 Genomgång och röstning av de nya stadgarna för registrering hos Bolagsverket. (Vid årsmötet i april 2017 var bifallet för de nya stadgarna 25 för och 1 emot. Nu skall den slutgiltiga röstningen stadfästa stadgarna om 2/3 av närvarande röstar för det presenterade förslaget.

§ 7 Inköp och installation av en Hjärtstarter i Staveström

§ 8 Utvidgning av gräsytor vid helikopterplattan

§ 9 Presentation av kostnadsbudgeten för Brygga med Bastu (Elisabeth )

§ 10 Installation av en robotgräsklippare

§ 11 Inkomna motioner

§ 12 Styrelsen informerar:

- Föreningens 75 års jubileum

- Uppstart av Föreningens Bildarkiv och ny hemsida

§ 13 Övrigt

-Presentation av de första 6 månaders resultat och balansräkning

Mer info kommer att finnas under dokument.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.